สถานที่ท่องเที่ยว

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
www.dongmaroom.com

036708224

LEARN MORE
Beautiful Landscape

อ่างเก็บน้ำวังหินหนีบ

หมู่ที่  7  ตำบลดงมะรุม  อำเภอโคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี

A1.png
A6.png
A2.png
A5.png
A3.png
A4.png