ประกาศ-อบต-ต่อต้านทุจริต2563.jpg

การป้องกัน

การทุจริต

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
www.dongmaroom.com

036708224

LEARN MORE

การป้องกันการทุจริต

ประกาศ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ประกาศ-อบต-แบนเนอร์-ต่อต้านทุจริต.jpg
 • สรุปคำร้องทั่วไป/ร้องเรียน ร้องทุกข์ ปีงบประมาณ 2563 (195 เรื่อง) : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินการตามการรับแจ้งเรื่องราวร้องเรียน / ร้องทุกข์การทุจริตและข้อเรียกร้องฯ ปีงบประมาณ 2563 : คลิกที่นี่

 • รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 : คลิกที่นี่

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ 2564 : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 : คลิกที่นี่

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 : คลิกที่นี่

 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ : คลิกที่นี่

 • แผนป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ.2561-2564 : คลิกที่นี่ (54mb.)

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน และ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน E-PLANNACC : คลิกที่นี่

 • แผ่นพับ การดำเนินงานต่อต้านการทุจริตของ อบต.ดงมะรุม : คลิกที่นี่

 • มาตรการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ : คลิกที่นี่ (12mb.)

 • ประกาศ อบต.ดงมะรุม เรื่อง ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ : คลิกที่นี่

 • คำสั่ง แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่รับผิดชอบร้องเรียนการทุจริตคอรัปชั่น : คลิกที่นี่

 • มาตรการป้องกันการรับสินบน : คลิกที่นี่

รายงานสรุป-ผลการดำเนินงานต่างๆ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การเดินรณรงค์การป้องกันการทุจริต " องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังไผ่

Banner-ITA-Quiz.jpg