ประกาศ-อบต-ต่อต้านทุจริต2563.jpg

การป้องกัน

การทุจริต

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
www.dongmaroom.com

036708224

การป้องกันการทุจริต

ประกาศ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

  • รายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อบต.ดงมะรุม (รายงาน ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔) : คลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: