473135.jpg

ประชาสัมพันธ์

  • เรื่อง สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) : คลิกที่นี่

  • เรื่อง ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓) : คลิกที่นี่

  • เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓) : คลิกที่นี่

  • เรื่อง รายงานการประชุมสภาอบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ (๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓) : คลิกที่นี่

  • เรื่อง รายงานการประชุมสภาอบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ (๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓) : คลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon