473135.jpg

งานกิจการสภา อบต.

​ประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์เรื่อง กำหนดสมัยประชุม ๒๕๖๔ (๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔) : คลิกที่นี่

  • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สมัยสามัญที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓) : คลิกที่นี่

  • ประชาสัมพันธ์รับฟังการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี (๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓) : คลิกที่นี่

  • เรียกประชุมสภา อบต.ดงมะรุมสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓) : คลิกที่นี่

  • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่  ๑/๒๕๖๓ (๒๙ กรกฏาคม ๒๕๖๓) : คลิกที่นี่

  • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี สมัยสามัญที่ ๒ ครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ (๓๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓) : คลิกที่นี่

  • รายงานการประชุมสภา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีสมัยสามัญที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓) : คลิกที่นี่

เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: