OFFICE_DMR.png

บริการประชาชน

        อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรงจ.ลพบุรี รวมรวมเนื้อหา ข่าวสาร เกี่ยวกับประชาชน มาเพื่อบริการประชาชนได้ใช้บริการข้อมูลออนไลน์ 

       สอบถามโทร. 036708224

โปรดเลือกเรื่องที่ต้องการ โดยคลิกที่หัวข้อ

เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: