การจัดทำถังขยะอินทรีย์

สำนักปลัด อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. ดงมะรุม และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้ความรู้การคัดแยกขยะมูลฝอย รวมถึงวิธีการจัดทำถังขยะอินทรีย์ ระหว่างวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ - วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon