ค้นหา
  • แอดมิน

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง สาธารณสุขในพื้นที่ อสม. เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ดงมะรุม และนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2562
ดู 0 ครั้ง
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon