โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

      โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง สาธารณสุขในพื้นที่ อสม. เจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ดงมะรุม และนักศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ถึง วันที่ 23 มิถุนายน 2562
ดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon