นายกวิชัย วงศ์ศรีไทย ส่งเสริมให้ความรู้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเกี่ยวกับคัดแยกขยะในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้ประชุมเกี่ยวกับงานนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและส่งเสริมให้ความรู้กับข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เกี่ยวกับคู่มือประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดแยกขยะภายในองค์กรดู 26 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon