อบต.ดงมะรุม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564

อบต.ดงมะรุม เปิดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เรื่องพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมดู 19 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon