คณะกรรมการสนับสนุนฯ ประชุมเรื่องจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562)

คณะกรรมการสนับสนุนฯ ประชุมเรื่องจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) ในวันที่ 3 พ.ค. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon