นายกวิชัย จัดอบรมความรู้แก่ผู้นำหมู่บ้านเรื่องการคัดแยกขยะและมอบแผ่นพับแนวทางการคัดขยะครัวเรือน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา10.00 น. นายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับผู้นำหมู่บ้าน/ท่านสมาชิกสภาอบต. และได้มอบแผ่นพับ "คู่มือประชาชน เรื่องการคัดแยกขยะในครัวเรือน" นำไปแจกประชาชนในหมู่ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการคัดแยกขยะในครัวเรือนต่อไปดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon