การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม โดย จ.ส.ต.ไกรลาศ บำรุง เจ้าหน้าที่สำนักปลัดจากสำนักงานปลัด ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนในการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน รู้จักคัดแยกขยะ ๔ ประเภท ขยะอันตราย/ขยะทั่วไป/ขยะรีไซเคิล/ขยะเปียก/ ทั้ง ๔ โรงเรียนดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon