โครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้ภาชนะโฟม (NO FOAM)

อัพเดตเมื่อ: 28 มิ.ย. 2019

         ด้วยจังหวัดลพบุรีกำหนดให้มีโครงการลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกใช้ภาชนะโฟม (NO FOAM) เพื่อขับเคลื่อนโครงการจังหวัดสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทุกส่วนราชการ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษาและประชาชน เลิกใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม มาบรรจุอาหารและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และประชาชน ให้ลดการใช้ถุงพลาสติก เลิกใช้โฟม โดยการใช้ถุงผ้า ใช้ปิ่นโต กล่องข้าว เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภทถุงพลาสติก และโฟม และทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นด้วย

ดู 490 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon