ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี จัดประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 เวลา 10.00 น. เข้าสู่ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องขอความเห็นชอบพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon