สำนักปลัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอินทรีย์แก่ ส.อบต.

การบริหารจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกเป็นโครงการต่อเนื่อง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เจ้าหน้าที่สำนักปลัด โดย จ.ส.ต.ไกรลาศ บำรุง เชิญชวนสมาชิกสภา อบต.ที่ยังไม่ได้ดำเนินจัดทำถังขยะเปียก ขอความร่วมมือดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon