โครงการ Big Cleaning Day 2020 ประจำปีงบประมาณ 2564

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day 2020 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยขับเคลื่อนให้จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ดำเนินกิจกรรมพัฒนาสภาพแวดล้อมดูแลรักษา คูคลองปลอดขยะ ปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี บริเวณคลองห้วยตะค้อในบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านดงมะรุม หมู่ที่ 10 บ้านดงตาดำดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: