โครงการ กศน.อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อบต.ดงมะรุม ร่วมกับกศน.ตำบลดงมะรุม จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพิ้นที่ตำบลดงมะรุมให้มีความรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอย การจัดแยกขยะ การนำขยะมาให้ให้เกิดประโยชน์ การนำสิ่งของที่ทิ้งมาใช้ประโยชน์ เช่น การปลูกผักในขวดน้ำ โดยวิธีใช้ใส้เทียนแทนการรดน้ำดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: