โครงการเฝ้าระวังตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือบกพร่องทางการมองเห็น

อบต.ดงมะรุม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุม จัดโครงการเฝ้าระวังตรวจวัดและคัดกรองความผิดปกติหรือบกพร่องทางการมองเห็นในกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงและผู้สูงอายุตำบลดงมะรุม ระหว่างวันที่ 25 - 27 พศจิกายน 2563ดู 16 ครั้ง0 ความคิดเห็น