โครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

        เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon