โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตอนที่ 1

อัปเดตเมื่อ 3 ก.ค. 2563

          โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

           องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2563 ครบ 12 หมู่บ้าน ดำเนินการโดยร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อสม. และเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ดงมะรุม


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น