โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตอนที่ 2

           โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยาราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

            องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 16 - 19 มิถุนายน 2563 ครบ 12 หมู่บ้าน ดำเนินการโดยร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโคกสำโรง หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ อสม. และเจ้าหน้าที่อาสาปศุสัตว์ดงมะรุม
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon