โครงการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี

นายกวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม , ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เข้าร่วมโครงการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2563 ในวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี


ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon