โครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดงมะรุม หมู่ 9 และ หมู่ 4

อัปเดตเมื่อ ก.ค. 24

นายวิชัย วงศ์ศรีไทย ประธานกองทุน ฯ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม มอบหมายให้นางกนกกร พรมโลก ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นำเจ้าหน้าที่กองทุน ฯ รับชำระเงินรายปี เพื่อนำมาบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล

ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ เทพานนท์ รก.ปลัด อบต.ดงมะรุม ออกติดตามการดำเนินงานออกรับชำระเงินกองทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิก ฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ณ หมู่ 9 วัดดงหนาม และ หมู่ 4 วัดย่านตาขาว ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี


ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น