top of page

อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาน 2565

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง) ประจำปีงบประมาน 2565 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2565
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page