อบต.ดงมะรุม เปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ ปี 2563

      เมื่อวันศุกร์ที่ 4 เดือนตุลาคม 2562 อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี เปิดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาฯ เพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: