อบต.ดงมะรุม ลงพื้นที่หมู่ 1 และ 2 เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

อัพเดตเมื่อ: 29 เม.ย. 2020

             เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เม.ย.63 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ลงพื้นที่ ม.1 และ ม.2 โดยท่านนายกวิชัย วงศ์ศรีไทย อบต.ดงมะรุม ได้ดำเนินการแจกเจลล้างมือ โดยได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกอบจ.ลพบุรี แจกข้าวสารร้านลูกชาวนา ม.1และ ม.2 อีกทั้ง อบต.ดงมะรุม แจกหน้ากากอนามัยทุกครัวเรือน ด้วยความห่วงใยประชาชน อยากให้ประชาชนในตำบลดงมะรุมห่างไกลโควิด-19 ปลอดโรคในตำบลดงมะรุมได้ลุล่วงทุกหมู่บ้าน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกำนันสรญา วงศ์ศรีไทย และผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ที่สำคัญประชาชนในทุกหมู่บ้านให้ร่วมมืออย่างดีมากพร้อมกันปฎิบัติเป็นตามรัฐบาลดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: