อบต.ดงมะรุม ลงพื้นที่หมู่ 7 หมู่ 8 และหมุ่ 12 เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

        เมื่อวันพุธที่ 29 เม.ย.63 เวลา 14.00 น. ทางอบต.ดงมะรุมได้ลงพื้นที่ ม.7,ม.8, ม.12 โดยท่านนายกวิชัย วงศ์ศรีไทย อบต.ดงมะรุม ได้ดำเนินการพบปะประชาชน ดำเนินการ #แจกเจลล้างมือโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกอบจ.ลพบุรี อีกทั้งอบต.ดงมะรุม #แจกหน้ากากอนามัยทุกครัวเรือน เพื่อความหวังดีเป็นห่วงประชาชน อยากให้ประชาชนในตำบลดงมะรุมห่างไกลโควิด-19ปลอดโรคในตำบลดงมะรุมได้ลุล่วงทุกหมู่บ้านโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกำนันสรญา วงศ์ศรีไทย และผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. ที่สำคัญประชาชนให้ร่วมมือเป็นอย่างดีมากดู 23 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: