อบต.ดงมะรุม ลงพื้นที่หมู่ 3 และ 4 เพื่อป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

        เมื่อวันอังคารที่ 28 เม.ย.63 เวลา 14.00 น. ทางอบต.ดงมะรุมได้ลงพื้นที่ ม.3,ม4 โดยท่านนายกวิชัย วงศ์ศรีไทย อบต.ดงมะรุม ได้ดำเนินการพบปะประชาชน ดำเนินการ #แจกเจลล้างมือโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกอบจ.ลพบุรี อีกทั้งอบต.ดงมะรุม #แจกหน้ากากอนามัยทุกครัวเรือน#แจกข้าวสารโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านนายอำเภอท่าวุ้ง ,คุณประวีณา นิลแย้ม เพื่อความหวังดีเป็นห่วงประชาชน อยากให้ประชาชนในตำบลดงมะรุมห่างไกลโควิด-19ปลอดโรคในตำบลดงมะรุมได้ลุล่วงทุกหมู่บ้านโดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกำนันสรญา วงศ์ศรีไทย และผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต. ที่สำคัญประชาชนในทุกหมู่บ้านให้ร่วมมืออย่างดีมากพร้อมกันดู 7 ครั้ง
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon