อบต.ดงมะรุม ผสานพลังกับ โรงเรียนบ้านวังไผ่ เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

อัปเดตเมื่อ มิ.ย. 23

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังไผ่ เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน ได้ตระหนักถึงการทุจริตคอรัปชั่น อันเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ


ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น