อบต.ดงมะรุม ผสานพลังกับ โรงเรียนบ้านวังไผ่ เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น

อัปเดตเมื่อ 23 มิ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังไผ่ เดินรณรงค์การป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป และนักเรียน ได้ตระหนักถึงการทุจริตคอรัปชั่น อันเป็นปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติ


ดู 21 ครั้ง0 ความคิดเห็น