อบต.ดงมะรุม ทำงานที่นี่เพื่อคุณ ขอให้คุณอยู่บ้านเพื่อเราและหมอ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม โดยพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม 1 สำนัก 4 กอง (สำนักปลัด ,กองคลัง ,กองช่าง,กองการศึกษาฯ และกองสวัสดิการสังคม) อาสา"ทำงานเพื่อคุณขอให้คุณอยู่บ้านเพื่อเราและหมอ" เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)


ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: