อบต.ดงมะรุม จัดประชุมประชาคมการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร

อบต.ดงมะรุม จัดการประชุมประชาคม เพื่อหารือการจัดตั้งฟาร์มเลี้ยงสุกร ในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ในวันจันทร์ ๒๒กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วัดดงมะรุม ต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: