อบต.ดงมะรุม จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

โครงการ Big Cleaning Day “ขับเคลื่อนให้จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาวัดดงมะรุม หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง เพื่อพัฒนาคูคลองปลอดขยะ และปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่คลองห้วยตะค้อให้น่ามองมีสภาพที่ดีขึ้น

โดยการพัฒนาครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และประชาชนจิตอาสา พร้อมใจกันทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ที่ได้มีการจัดงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และคันคลอง เพื่อการไหลของน้ำได้สะดวก


ขอขอบคุณหน่วยงานราชการ ชุดจิตอาสาพระราชทานทุกท่าน เข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day “ขับเคลื่อนให้จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 น. ณ วัดดงมะรุม หมู่ที่ 2 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง เพื่อพัฒนาคูคลองปลอดขยะ และปรับปรุงทัศนียภาพในพื้นที่คลองห้วยตะค้อให้น่ามองมีสภาพที่ดีขึ้น

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: