กิจกรรม Big Cleaning Day ณ วัดดงมะรุม หมู่ที่ 2

ในวันที่ 20 เมษายน 2565 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม โดยมีฝ่ายผู้บริหาร พนักงานองค์การบริหารสาวนตำบลดงมะรุม ได้จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดดงมะรุม Big Cleaning Day ณ วัดดงมะรุม หมู่ที่ 2 โดยมีอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วมกิจกรรมในการทำความสะอาด
ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น