ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เตรียมพร้อมรับสมัครการเลือกตั้ง

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม พร้อมรับสมัครสมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ระหว่างวันที่ 11-15 ต.ค.2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น