top of page

รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของ อบต.ดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ 2564

อัปเดตเมื่อ 31 มี.ค. 2565

รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564



รายงานความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการใช้บริการของ อบต.ดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ 2564
.pdf
Download PDF • 3.64MB

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page