ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

อัปเดตเมื่อ ก.พ. 4

ประธานสภา อบต. จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี


ซ้าย : นายชำนาญ วันเพ็ญ l กลาง : นายสุวัฒน์ เฉลิมสงฆ์ l ขวา : นายสานิตย์ หลอดยาดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น