ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

อัพเดตเมื่อ: ก.พ. 4

ประธานสภา อบต. จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี


ซ้าย : นายชำนาญ วันเพ็ญ l กลาง : นายสุวัฒน์ เฉลิมสงฆ์ l ขวา : นายสานิตย์ หลอดยาดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon