ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงมะรุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และพิจารณาโครงการ ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนายวิชัย วงศ์ศรีไทย ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ พร้อมด้วยกรรมการ รวมทั้งได้รับความกรุณาจากท่านสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง (นางกมลวรรณ สนามทอง) ที่ปรึกษาให้ข้อเสนอแนะและร่วมพิจารณาโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon