บรรยากาศการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จัดทีมงานเพื่อรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เป็นไปด้วยความเอื้อเฟิ้อ กันเอง และสมานฉันท์


ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น