นายกอบต.ดงมะรุม ประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมใสสะอาด ปี 2565"

อัปเดตเมื่อ 25 เม.ย.

นายธงชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ตั้งมั่นประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมใสสะอาด ปี 2565"

โดยขอเชิญชวนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุมทุกระดับ "งดการรับและให้ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใดในช่วงเทศกาลและในทุกโอกาส"


ดู 59 ครั้ง0 ความคิดเห็น