ด่วน! จังหวัดลพบุรี มีคำสั่งให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง

อัปเดตเมื่อ พ.ค. 21

ประชาสัมพันธ์ #ลพบุรี จังหวัดลพบุรี มีคำสั่งให้ประชาชนในจังหวัดลพบุรี สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาขณะอยู่นอกเคหะสถาน หรือเมื่อเข้าไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่อื่นใด #ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น