กิจกรรมโครงการกีฬาอนุบาลเด็กเล็ก 2562

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ดงมะรุม ขอเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมโครงการกีฬาอนุบาลเด็กเล็ก

ร่วมชมร่วมแข่งให้กำลังใจลูกหลาน ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬา อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon