กิจกรรมวางพวงมาลา ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันปิยมหาราช

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์สยาม รัชกาลที่ ๕ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีดู 8 ครั้ง0 ความคิดเห็น