กิจกรรมการดำเนินโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์

         เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 อบต.ดงมะรุม จัดกิจกรรมโครงการด้านคุณธรรม จริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณในเขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในชุมชน โดยนายวิชัย วงศ์ศรีไทย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ได้นำทีมงาน เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่อเนกประสงค์ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรีดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรา:

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ติดต่อเรา:

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร 036-708-224
 

ที่ตั้งสำนักงาน:
เลขที่ 777 หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

E-Mail:dongmaroom@gmail.com

แผนที่ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
สมัครรับข่าวสารจากเรา: