ประกาศทั่วไป อบต.ดงะรุม

ประกาศทั่วไป อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

เลทเก็บภาษี.jpg
ป้ายค่าขยะ.jpg
  • เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับถุงยังชีพ : คลิกที่นี่

  • เรื่อง รายงานช้อมูลสถิติผลการดำเนินการให้บริการประชาชนขององค์กรบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) : คลิกที่นี่

  • อบต.ดงมะรุม แจ้งรายงานสรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบประมาณ 2564 : คลิกที่นี่

  • อบต.ดงมะรุม ขอแจ้งเรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 : คลิกที่นี่

  • อบต.ดงมะรุม ขอแจ้งกำหนดการออกเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี 2565 (วันที่ 26 - 27 มกราคม 2565) : คลิกที่นี่

  • รายงานข้อมูลสถิติผลการดำเนินงานการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม ประจำปีงบประมาณ 2563 (21 มกราคม 2564) : คลิกที่นี่

  • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างส่วนราชการ (ประกาศ 22 มีนาคม 2559) ดาวน์โหลดที่นี่