เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon

อบต.ดงมะรุม รับสมัคร/โอน/ย้าย

  • รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง (คนงานทั่วไป) คลิกที่นี่

  • การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

    ตำแหน่ง : สายงานประเภทบริหารท้องถิ่น
    2.1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม  จำนวน 1 อัตรา
    2.2 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม  จำนวน 1 อัตรา
    2.3 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  จำนวน 1 อัตรา
    ตำแหน่ง : สายงานประเภททั่วไป
    2.4 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา