Banner_Apply_DMR.png

อบต.ดงมะรุม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๓ อัตรา

       เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๓ อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕

        ติดต่อสอบถาม : สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์ ๐๓๖-๗๐๘-๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ: คลิกที่นี่

--------------------------

อบต.ดงมะรุม รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ อัตรา

      ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการ อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี
ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองโยธา)
๒. พนักงานขับรถยนต์ (สำนักงานปลัด)
๓. คนงานทั่่วไป (กองคลัง)
๔. คนดูแลเด็ก (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

     ดาวน์โหลดประกาศ: คลิกที่นี่