DMR-JUNE28-2019 (22).jpg

อบต.ดงมะรุม รับสมัคร/โอน/ย้าย

  • ประกาศ 29 มิถุนายน 2563

    • เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
      ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา : คลิกที่นี่