สภา อบต.

คณะทำงานฝ่ายนโยบาย อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

ABOUT
 
MR.TANAPHUN REANGSANTIA
  • นายธนพัฒน์ เรียงสันเที๊ยะ
  • ประธานสภา อบต.
  • โทรศัพท์
  • มือถือ
ABOUT
 
MR.SANIT  LORDYA
  • นายสานิตย์  หลอดยา
  • เลขาธิการสมาชิกสภา
  • สมาชิก อบต. หมู่ 3
  • โทรศัพท์
  • มือถือ
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
  • Grey Facebook Icon