คณะทำงานฝ่ายบริหาร อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

นายสนิท  สุขเจริญ
มือถือ  086-1257155
นายทิว  สังวาลย์
มือถือ  096-2722751