ผู้บริหาร อบต.

ประธาน สภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เลขที่ 777 หมู่ที่ 7 ตำบลดงมะรุม 

อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รหัสไปรษณีย์ 15120

โทรศัพท์ 036-708-225

โทรสาร  036-708-224

เวลาทำการ 08.30 ถึง 16.30 น. วันจันทร์- วันศุกร์

เว็บไซต์ : www.dongmaroom.com

อีเมล์ :  dongmaroom@gmail.com

DMR.png