ศ. 26 มี.ค. | อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล (พ.ศ.2566 - 2570)

การลงทะเบียนปิดแล้ว
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับตำบล (พ.ศ.2566 - 2570)

Time & Location

26 มี.ค. 2564 09:00 – 12:00 GMT+7
อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี, place/องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม/@15.1438584,100.8681725,15z