ผู้บริหาร

อบต.ดงมะรุม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี

นายวิชัย  วงศ์ศรีไทย
นายก อบต.ดงมะรุม
มือถือ 084-021494
V_CEO.jpg