ส่วนการคลัง

ABOUT
 • นางนิภา  บัวพันธ์
 • ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ดงมะรุม
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
 
MRS.NIPHA  BUAPHUN
ABOUT
 • นายวิษณุ  วงศ์เคี่ยม
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
 
MR.WITSANU  WONGKIAM
ABOUT
 • นายทวิท  จำปาดิบ
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
 
MR.TWIT  JUMPADIP
ABOUT
 • นางสาวสุพัตรา ผ่อนปรน
 • คนงานทั่วไป
 • โทรศัพท์
 • มือถือ
 
MISS SUPRATRA  PHONPRON
เกี่ยวกับเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะรุม

เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ที่ทำการ อบต.

036-708-224

 

อบต.ดงมะรุม
หมู่ 7 ตำบลดงมะรุม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120

E-Mail:

dongmaroom@gmail.com

ลงทะเบียน อีเมล์รับข่าวสารเกี่ยวกับเรา
 • Grey Facebook Icon